یادمه
یه روزایی رو که
پدرم بهم میگفت
چشم بهم بزنی و پلکاتو برداری میبینی پیر شدی
خودت بچه داری
زندگی داری
خب
من هنوز پیر نشدم
ولی میشه گفت دیگه بچه نیستم
از لحاظ سنی البته
یکم هم بیشتر از یه پلک بهم زدم
یکم خیلی بیشتر
15 تا تو هر دقیقه
900 تا تو هر ساعت
21600 تا تو هر روز
151200 تا تو هر هفته
و تقریبا 8 میلیون بار تو هر سال پلک زدم
ضربش که کنید تو 15-16 سالی که از حرف پدرم گذشته ...
خب
پدرم زیاد اهل ریاضی و اینجور چیزا نیست !

---------------------------------------------------------------------------
حدیث قدسی داریم که میگه : "این بچه خود نمکه" ! عکسهایی از کودکی دارم که اگه منتشر بشه مرزهای بانمکی رو کیلومترها جابه جا میکنه ! ولی خب متاسفانه منزل حضور ندارم و دسترسی ندارم بهشون، تو Storage بنده هم جز این عکس از 5 سالگیم چیزی نبود :)