عنوان مطلب، خیلی ضرب المثل قشنگیه . با یه گل بهار نمیشه، یجورایی شبیه یه دست صدا نداره است .
امروز وقتی پشت فرمون بودم هم داشتم بهش فکر میکردم، ترافیک شده بود و مردم میریختن حاشیه جاده با سرعت میرفتن و در انتها وقتی به محل حادثه میرسیدن سرشون رو کج میکردن به سمت جاده و باعث میشدن ترافیک شدیدتر بشه حتی .
میخواستم منم بپیچم و مثل اونا بی فرهنگ باشم، کی به کیه، سریعترمیرسم خونه حداقل، اصلا این ضرب المثل هم تایید میکرد رفتارمو که بخوام مثل بقیه باشم، آخه با یه گل که بهار نمیاد، تنهایی نمیتونستم فرهنگ کل اون راننده هارو عوض کنم ...
امیدوارم تو سال جدید هممون باهم گل باشیم و باهم بهار رو تجربه کنیم، کاری نکنیم گلهای تنها انگیزشون از اومدن بهار رواز دست بدن و اوناهم دیگه گل نباشن :)