پست قبلی فیلتر شده و چون هیچ حرف خاصی توش نیست گمون میکنم عنوان مطلب باعث این اتفاق شده و از اون جایی که "لاشی" اصلا و اصالتا فحش نیست و معنی هیچ چیز میده میشه به این نتیجه گیری رسید که کسایی که تعیین میکنن ملت چیرو ببینین و چیرو نبینن بیسوادن.