باورتون نمیشه چندتا پست این هفته درمورد خوشبختی و خوشبخت بودن و بطور کلی خوشی خوندم، خیلی، خیلی، واقعا خیلی ( نهایتش 3-4 تا ) .

تو اتاق بودم، چندساعتی میشد، رفتم بیرون، بوی خوشبختی میومد، آره، بارون میومد . من عاشق انارم، آب انار خریدم و خوشبختیمو تکمیل کردم .

خوشبختی به همین سادگی بدست میاد، به سادگی آب انار خوردن زیر بارون، حتی بدون آب انار هم بدست میومد، با بارون خالی، یا حتی بدون بارون، با آب انار خالی . حتی بدون آب انار و بدون بارون، اگه با شلوارک آخرشب بری بیرون که هوا یه طور جالبی باحاله، خب، خوشبختیه دیگه .

نهایتا اگه بخوام یه جمع بندی بکنم و به یه فرمول برسم برای خوشبختی :

بارون + آب انار + شلوارک = خوشبختی