من رو تختم رو تختی ندارم
همیشه دوست داشتم
یه پتو زیرم باشه یه پتو روم
مثل ساندویچ
ولی خب
نمیدونم کدوم احمقی این پتو رو درست کرده
ابعادش طوریه که نمیشه گیرش داد به زیر تشک
دلیل شروع بازی ما همین بود
بازی اینطوریه که شب پتو زیریه
اینطرف اونطرف میره و کلا بهم میخوره
منم صبحها صافش میکنم
من این بازی رو دوست ندارم
ولی این پتو عاشق این بازیه
چه میدونم
کم کم دارم فکر میکنم یه پتو با افکاری کاملا منحرفه
انگار دست مالی شدن رو دوست داره