جمله بعدی رو نخون و همین الان صفحه رو ببند

میشه مثل بچه ها بود بدون اینکه بچه گانه بود
یه بچه همیشه میخواد سرخوش باشه
حالا بگو ببینم، تو سر خوش هستی؟؟

جمله بعدی رو نخون و همین الان صفحه رو ببند

هرجا که هستی و هرکاری میکنی
اینو بدون
که خوشی و خوشحال بودن از لزومات موفقیت تو هرکاریه
پس اگه خوش نیستی
شاید
وقت امتحان کردن یه چیز جدید شده باشه